Grindstopp

Artikelnr: Grindstopp Kategori:

Beskrivning


Mätning av grindar

När man mäter och sätter upp en enkelgrind eller en dubbelgrind, ska man tänka på att det måste finnas mellanrum mellan grindarna och stolparna. Det totala mellanrummet kan vara från 3 cm till ca 10 – 12 cm. Mycket beror på vilket handtag man vill ha till grinden. Detta måste man alltså ta hänsyn till då man tittar på våra olika mått som vi erbjuder.

Stolpfäste

Stolpfäste kan göras av betongplintar. Gräv hålen till fast underlag. I hålens botten, ca 80 – 100 cm djupt, gjuts en bottenplatta av betong. Tryck fast ett kraftigt armeringsjärn i bottenplattan. När gjutningen har hårdnat placeras en gjutform av papp (diam. 150 – 200 mm) ovanpå bottenplattan. Hålet runt om fylls igen med jord. Fyll sedan pappersröret med betong varvid två plattjärnsbeslag/stolpskor, ca 40 – 50 cm, gjuts fast. Vid fastgjutningen stagas beslagen med en träkloss som, tillfälligt, skruvas fast i stolpskorna. Stolpen fixeras sedan med genomgående bult. Var noga så att man inte kolliderar med plattjärnen när man ska montera de nedre gångjärnsfästena på stolpen. Om man ska var lite extra ambitiös så kan man sammanbinda betongfundamenten, 40-50 cm under marken, med ett armeringsjärn. Detta rekommendera speciellt om man ska montera t.ex. Rosenhälls grindarna från 150 – 174 cm.

Ytbehandling

Börja med att stryka på impregneringsolja. Oljan tränger in i trät för att försvåra fuktupptagningen och minskar därmed risken för sprickor och röta. I steg två av behandlingen använder man en grundfärg, bestående av alkyd/olja, för utomhus miljö. Slutligen behandlar man grinden med minst två lager oljebaserad färg som är avsedd för utomhusbruk. Var särskilt noggrann med ändträytor, så att dessa blir ordenligt mättade med olja och färg. I övrigt rekommenderar vi att ni kontaktar er lokala färghandlare.

Montering av gångjärn

Det finns två alternativ att fästa gångjärnen. Vi visar båda alternative men rekommenderar det första för att uppsättningen ska bli så enkel som möjligt.

INSTR01 Det första alternativet är att man fäster gångjärnsfästena på baksidan av stolparna. För att beskriva detta enklare, så kan ni se er stå på en vägen och tittar in mot ett hus. Framför er vill ni sätta upp grinden. Då kommer grindfästena alltså att sitta på baksidan av stolpen. Dvs ni kommer inte se fästena då ni står på vägen och fästena kommer alltså peka mot huset. Den största fördelen är att det är enklare att montera en grind så att den blir vågrät om man använder detta alternativ. Nackdelen är att grinden endast öppnas inåt. Tänkt på att om man monterar gångjärnsfästena på insidan av stolpen så måste man ta hänsyn till stolpskorna om man väljer att montera stolpskorna enligt bilden. Vi rekommenderar att man monterar dem enligt bilden för det ger den bästa stabilitet av stolpen. Speciellt då man hänger upp våra större grindar, t.ex. Rosenhälls grinden 150 -174 cm grindar. Luftspalten i detta alternativ kan vara allt från 1 cm till 4-5 cm.
När man monterar grinden så ska man först mäta in vart man ska fästa gångjärnskenorna. Här har vi två tips. Tips 1) Lägg en regel på marken som är 45*70 mm eller 45*95 mm beroende på vilken höjd man vill ha mellan marken och grinden. Ställ sedan grinden på regeln och fäst den, enkelt, med ett snöre mot stolpen. Tips 2) Lägg en regel upp på stolparna och fäst därefter grinden med två snören så att grinden hänger fritt i luften. Detta alternativ rekommenderar vi då man ska montera en dubbel grind. Efter att man har hängt upp båda grindarna i snörena så är det mycket enkelt att justera in båda grindarna med snörena så att de hamnar vågrät och så att de möts på ett snyggt sätt. Fortsättning tips 1 och 2). Mät sedan hur mycket luftspalt ni vill ha mellan stolpar och grind. Måtta sedan in vart man vill fästa gångjärnsskenorna. Det är viktigt att man monterar båda skenorna, övre och nedre, lika på grinden annars kommer grinden att gå trögt när man öppnar den. Markera även vilket fäste respektive vilken skena som man har tänkt vara på över- respektive underdelen av grinden. Detta då gångjärnen kan ha lite individuella mått gällande hålen på skenan etc. Plocka sedan ned grinden och borra hål i grinden för att montera gångjärnsskenana med 10 mm vagnbult. Sätt sedan upp grinden igen enligt något av ovan tips. Fäst sedan det nedre gångjärnfästet först och sedan det övre med 12 mm franskaskruvar. Den stora fördelen med detta monteringsalternativ är att det är enkelt att justera in grinden så att den kommer vågrät genom att justera det övre gångjärnfästat i sidled. Man får dock inte justera för mycket i jämförelse med det nedre för då kommer grinden att tippa uppåt eller nedåt då man öppnare den. INSTR02
INSTR03 Det andra alternativet är att man fäster gångjärnsfästena på insidan av stolparna. Då gångjärnfästet bygger flera centimeter så kommer luftspaltern mellan grinden och stolpen bli ca 8 cm. Detta kan man dock minska ned genom att man karvar bort lite av grinden där gångjärnsskenan ligger an mot grinden. Vill man så kan man även fräs in gångjärnfästet i stolpen. Den största fördelen med denna montering är att man kan öppna grinden både inåt och utåt. Den stora nackdelen är att det är betydligt svårare att justera in grinden så att den kommer vågrät. Speciellt då man monterar en dubbelgrind som ska mötas upp snyggt mot varandra.
Vid montering av en enkelgrind så är det lite enklare då man kan montera hela grinden på stolpen för och sedan montera stolpen i stolpskorna och då se till att grinden kommer i våg. Risken finns dock att man får en stolte som inte är helt lodrät då man kan ha monterat gångjärnsskenona lite ojämnt. Observera att då man montera enligt detta alternativ så ska man vända gångjärnskenan så att tappen som ska sättas på gåmgjärnsfästet ska hamna i centrum på grindens “rygg” INSTR04

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Grindstopp”